1401/02/26

سـونیـوز

پایگاه خبری تحلیلی

1401/02/26

-

وزیر بهداشت:

شرایط فعلی نتیجه بی توجهی ستاد ملی کرونا به نظرات کارشناسی است

کد خبر : 849
12:30
1400/01/23

وزیر بهداشت گفت: شرایط فعلی نتیجه بی توجهی ستاد ملی مقابله با کرونا به نظرات کارشناسی است و بمب آلوده با یک تصمیم غیرکارشناسی در کشور ترکیده است.

به گزارش سونیوز، سعید نمکی دوشنبه اظهار داشت: به زور روی صندلی وزارت بهداشت نشسته ام و اگر عشق خدمت به مردم نداشتم، به گفته امیرالمؤمنین این صندلی ارزش یک قطره آب بینی را ندارد.
وی با انتقاد از عملکرد ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: ستاد بدون مصادیق کارشناسی وزارت بهداشت معنی ندارد و اگر این گونه ادامه یابد ما از این ستاد خارج می شویم، ستاد تصمیم بگیرد و اجرا کند چرا که نوشتم و اعلام کردم که اگر گرفتار ویروس های موتاسیون یافته برزیلی و آفریقایی و هندی شویم، نمی توانیم کار را جمع کنیم.
وزیر بهداشت تصریح کرد: شرایط فعلی نتیجه بی توجهی به نظرات کارشناسی است و بمب آلوده با یک تصمیم غیرکارشناسی در کشور ترکیده و در حال ارزیابی هستیم که آیا با ویروس های جهش یافته خطرناک تر دیگری نیز روبرو هستیم یا نه.
وی خاطر نشان کرد: برای تجهیز تخت های بیمارستانی درخواست اعتبار کردیم اما در این زمینه هم به موقع همکاری نکردند و با وجود همه این تنگناها ما به عنوان کادر درمان اجازه نخواهیم داد یک بیمار پشت در بیمارستان ها بماند.
نمکی به موضوع تولید واکسن نیز اشاره کرد و افزود: می دانستیم با توجه به هدایت سیاسی جریان تولید در دنیا به ما واکسن نمی دهند و 85 درصد تولید دنیا را هفت کشور مصرف می کنند و بر همین اساس به سمت تولید واکسن داخلی با استفاده از ظرفیت موسساتی چون برکت و رازی حرکت کردیم.
وزیر بهداشت تاکید کرد: برای مدیریت شرایط فعلی در کشور اولین کار پرهیز از سیاسی کاری است و نباید حوزه درمان و بهداشت وارد این حوزه شود که عده ای از کرونا و مرگ مردم برای جبران خسارت های سیاسی خود استفاده کنند و در وهله دوم باید مراقبت کنیم که هیچ بیماری پشت در بیمارستان ها و مراکز درمانی بماند.

برچسب های خبر (تگ)

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار