1401/03/08

سـونیـوز

پایگاه خبری تحلیلی

1401/03/08

-

معرفی کتاب

اشعار ترجمه شده پروین اعتصامی

کد خبر : 2394
09:00
1401/01/29

سونیوز : جایگاه پروین در ادبیات فارسی، جایگاه مهم و ویژه‌ای ذکر شده و او را می توان در زمره بزرگ‌ترین شعرای ایران در صده چهاردهم معرفی کرد. از این رو ترجمه کتاب های وی به زبان های مختلف ضروری بوده و می تواند اهمیت و میزان تاثیرگذاری اشعار وی را به ملت ها و فرهنگ های مختلف معرفی نماید.با توجه به اینکه پروین اعتصامی، متولد تبریز و ترک زبان بوده است، لذا ترجمه اشعار این شاعر نامدار به زبان مادری یعنی ترکی آذربایجانی، توسط استاد یوسف اعظمی، شاعر، نویسنده و مترجم این ضرورت را تحقق بخشیده است.

پروین اعتصامی شاعر مطرح قرن  گذشته  یعنی قرن چهاردهم بوده و از دیدگاه برخی از صاحب نظران فرهنگ و ادب، جز بزرگ‌ترین شاعران صده قبلی ایران قرار دارد. محققان و پژوهشگران ادبیات فارسی وی را را استاد سبک مناظره در شعر فارسی می‌دانند. اندیشه نو و نگاه انتقادی پروین به وقایع اجتماعی و طبقه ضعیف جامعه،‌ یکی از برجسته‌ترین نکات اشعار وی محسوب می‌شود. در تاریخ ادبیات فارسی، پروین اعتصامی تنها زن شاعری معرفی می‌شود که  تاثیر گذارترین اشعار سیاسی انتقادی را با نگرشی زنانه و با اتکا به اخلاق و خرد و اندیشه به رشته تحریر درآورده است. 

با توجه به اهمیت اشعار پروین اعتصامی و میزان تاثیرگذاری آن در طول  نزدیک به یک قرن، استاد یوسف اعظمی، شاعر، نویسنده و مترجم نزدیک به یکهزار ششصد بیت از اشعار پروین اعتصامی را با وزن عروضی متن اصلی شعر به زبان ترکی آذربایجانی  در قالب یک کتاب ارزشمند ترجمه کرده است.این ابیات شامل قصاید،مثنوی و قطعات اختر چرخ ادب پروین اعتصامی است که توسط نشر اختر تبریز چاپ و منتشر گردیده است.

نمونه هایی از این ترجمه ها رامی توانید  در وب سایت موسسه فصل هنر مطالعه کنید.

برچسب های خبر (تگ)

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار